Monday, February 28, 2005

very cold~~~~~~~~

氣 相 當 清 涼 , 日 間 氣 溫 普 遍 維 持在 14 度 左 右 。 預 料 東 北 季 候 風 會 在 未 來 數 天 持 續影 響 華 南 。本 港 地 區 ( 二 月 二 十 八 日 , 星 期 一 ) 天 氣 預 測天 氣 寒 冷多 雲有 幾 陣 雨 。市 區 最 低 氣 溫 約 12 度 , 新 界 再 低 一 兩 度 。最 高 氣 溫 約 15 度 。吹 和 緩清 勁 北 至 東 北 風 。展 望 : 未 來 兩 日 天 氣 清 涼 , 本 週 後 期 氣 溫 進 一 步下 降 。

車,有無攪呀,仲凍架,3月仲要得10度,冬天先生,你不捨得走呀,你快d走啦,好悶啦。夏天先生唔黎架啦!!!!!!!!!!!

my god!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home