Saturday, October 23, 2004

後遺症......

「爬」山翌日,行路時大腿有點痛,但不十分嚴重,我想都是少行之致..............

下午看了明日之後vcd,好睇,故事好緊張,好擔心會否順利度過危機,看之前本來有點睡意,但劇情太緊張,所以一定要睇完先瞓。不枉我挨眼瞓睇完整齣戲,good film,水準之作,但是我已忘了為何當時沒有去戲院看呢!

傍晚去了一位姊妹的家開小組,話題只有一個就是減肥,為了減肥呢位看似苗條的姐姐,以近二千大元購入健身單車,引起眾人哄動,爭相一試。挨.......我穿了裙,否則一定要試試,但原來踩半個鐘才減掉100卡路里,幾時先減得完呀。

減肥是終身事業是也。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home